Vad är KaHuna massage?

     


Aloha


                                                                                                                                  

”Det är en stund av kontakt med det vi inte ser, en helig upplevelse då massagebordet blir ett altare och gudomligheten berör mänskligheten. ”

Reconnecting with spirit."


KaHuna massage är en unik helande massage som kommer från de stora helarna på Hawaii. Det är inte bra bara för din fysiska kropp utan även det känslomässiga, mentala och hjärtrummet.
Massagen får energin i din kropp att flöda friare och ska få dig att lära känna dig själv bättre genom att lyssna inåt på din egen kropp och på dina erfarenheter, vad ditt hjärta säger. Hawaiianerna ser alla delar av kroppen som ett och anser att det fysiska, mentala, emotionella och andliga är alla del av HELA personen, när läkning eller healing utförs på ett område påverkas alla delar.
 Den ska hjälpa dig att acceptera din kropp och älska dig själv. När man lärt sig att älska sig själv kan man lättare se det vackra hos andra, i ditt liv och runtom dig. Personen på massagebordet ses inte som någon som ska botas utan en varelse som ska återgå till harmoni och balans.
 Energin i KaHuna massagen kommer från rytmen i rörelserna och att massören kallar in `the spirit of Aloha`, den stora energin, gudomligheten eller vad du väljer att kalla det. Det är viktigt att komma ihåg att utövaren av massagen helar inte utan är en hjälp för det gudomliga att komma till mottagaren.
Massagen går även under namnet Lomi Lomi eller temple style massage. KaHuna massage har många översättningar men en av dem är ”kärleksfulla händer”.  Massören masserar mycket med underarmar och armbågar och använder sig av rytmen i musiken och utför hula-hula liknande rörelser och använder `Loving hands and loving heart`. Skälet att man använder hula rörelser som en del av massagen är inte bara för att det är vackert men det är också viktigt för att hjälpa energiflödet både för mottagaren och utövaren.  Att dela andning, essensen av skaparen, det gudomliga eller den universella energin, vad du vill ge det för namn, är en gammal hawaiiansk sed och förbättrar kraftigt energins flöde så det är också mycket viktigt under massagens gång.
 Ett annat kännetecken för KaHuna massagen är att olika delar av kroppen kan masseras samtidigt, t.ex. att massören arbetar med en hand på ena axeln och den andra på motsatt höft. Detta hjälper mottagaren att helt slappna av och sinnet har svårt att koncentrera sig på själva massagen och kan ge sig av på en egen resa.
Hela kroppen masseras, rygg, mage, händer, fötter, ansikte, huvud. Det ingår mycket olja och man är alltid täckt på de privata delarna av en handuk och en sarong. Eftersom massören arbetar intuitivt kan en massage vara mycket långsam och avslappnande eller ibland lite snabbare och mer uppfriskande för kroppen. Under hela massagen tänker massören kärleksfulla och positiva tankar så det är den energin som flödar. Kärlek för hawaiianerna inkluderar också tolerans, förlåtelse, acceptans, icke dömande, uppskattning och medkänsla- detta är själva grunden av en KaHuna massage.
De flödande dragen tillför nytt syre till varje cell i din kropp. Dina känslor och upplevelser lagras i din kropp, i dina celler, så genom KaHuna massagen kan frigörelser av vissa känslor inträffa och det kan hända att man börjar skratta eller gråta. Helandet fortsätter även efter massagen så en frigörelse kan även komma flera dagar senare.    
Även om KaHuna ofta nämns som en spirituell massage så händer också mycket på det fysiska planet, kropp, själ och sinne hör ju ihop. Stress och spänningar i musklerna reduceras, blod och lymfvätskeflödet hjälps och toxiner frigörs och kan transporteras bort. Den bryter upp kalkavlagringar och transporterar också bort mjölksyra. Det har en djup effekt på hälsan, uppbyggnaden och utvecklingen av musklerna och genom att blodcirkulationen hjälps så transporteras näringsämnen lättare ut i kroppen utan att öka mjölksyreproduktionen. KaHuna massagen är också lämplig efter skador på ledband och senor genom upplösning av ödem. Den återställer också vitalitet och ökar ämnesomsättningen.

KaHuna massage är inte bara en massage utan en hel filosofi; Hawaiianernas filosofi av Huna. Den fundamentala tanken i Huna är att allt söker kärlek och allt söker harmoni. 
Det finns sju principer som kännertecknar KaHuna massagen, IKE, KALA, MAKIA, MANAWA, ALOHA, MANA, PONO. Se dem under fliken `Principerna`.      
                                              
“ It is a mystical meeting that produces an altered state of consciousness and an incredible sense of well-being of body, mind and spirit, for the practitioner as well as the recipient. For it is in sharing aloha that one truly receives its many blessings.”